Dekarboksylasehemmere, legemidler som hemmer enzymet dopa-dekarboksylase, benyttes i kombinasjon med dopa i behandlingen av Parkinsons sykdom. Dekarboksylasehemmere forhindrer at dopa blir nedbrutt i tarmen og i leveren før det når sentralnervesystemet.