Glinider, stoffer (nateglinid, repaglinid) som øker glukose-indusert insulinsekresjon fra bukspyttkjertelen. Virker ved å binde seg til og hemme ATP-styrte kaliumkanaler i betacellene, slik at cellemembranen depolariseres. Brukes ved diabetes type-2 for å unngå hyperglykemi (for høyt blodsukker) etter måltid. Virkningen inntrer raskt (15–30 min etter inntak) og er relativt kortvarig, noen få timer, avhengig av dose, slik at risikoen for hypoglykemi (for lavt blodsukker) er beskjeden.