Glipizid er et legemiddel som senker blodsukkerkonsentrasjonen. Det er et sulfonylurea-amid som virker på insulinfrigjøringen i bukspyttkjertelen. Glipizidpreparater brukes i behandling av type 2–diabetes.