Haptoglobin, protein i blodet som vandrer sammen med alfaglobulinene ved serumelektroforese. Haptoglobin er ikke livsnødvendig. I enkelte familier finnes arvelig betinget mangel på haptoglobin uten at dette fører til sykdom. Normalt binder det imidlertid hemoglobin fra ødelagte blodceller. Måling av haptoglobinmengden kan ha diagnostisk betydning ved kartlegging av anemier og ved økt bilirubin i blodet. Haptoglobinkonsentrasjonen kan stige ved visse sykdommer, men dette er helt uspesifikt («akuttfasereaksjon») og kan sammenlignes med forhøyd blodsenkning (SR).