Elektroforese.

Resultatet av en serumelektroforese kan se ut omtrent som dette. Den horisontale aksen viser avstanden mellom den positive og den negative elektroden. Proteinenes vandring starter ved den negative siden og vandrer mot den positive. Arealet under den røde kurven viser hvor mye protein som er til stede. I illustrasjonen er alfa-1 (α1) og -2 (α2), beta (β) og gamma (γ) markert. Prealbumin ligger foran albumin i et elektroforesemønsteret og vises ikke i figuren.

Av /Store medisinske leksikon ※.

Serumelektroforese er en metode å separere serumproteiner på ved hjelp av elektrisk strøm. Serumproteiner er proteiner i blodet. Metoden brukes i diagnostikk for å finne ut om det er økt eller redusert mengde av et protein i blodet i forhold til det som er normalt.

Faktaboks

Uttale
sˈerumelektroforˈese

Når man sender elektrisk strøm gjennom en løsning med proteiner, vil molekylene bevege seg (vandre) med forskjellig hastighet mot én av elektrodene. Hastigheten de vandrer med og avstanden de tilbakelegger, avhenger av molekylenes ladning, størrelse og form.

Metode

Når en blodprøve er tappet på et blodprøverør, må blodet koagulere før det kan sentrifugeres slik at blodcellene og serum skilles fra hverandre. Serum er væskedelen i blodet etter at det har koagulert. Væskedelen i blodet før koagulasjon kalles plasma.

De ulike proteinene i serum kan bestemmes ved for eksempel serumelektroforese. Proteinene isoleres og tilsettes væske. Dette kalles en proteinløsning. Som regel settes proteinløsningen på et støttemedium. Tidligere brukte man agarose, celluloseacetat eller polyakrylamid som støttemedium. Støttemediet er mettet med en vandig løsning (buffer) og proteiner er vanligvis negativt ladet i denne bufferen. Når strømmen settes på, vandrer proteinene mot den positive elektroden (anoden). Små og sterkt ladede molekyler vandrer raskt og langt, mens store og svakt ladede molekyler vandrer relativt kort.

I dag er det vanlig å benytte kapillærelektroforese hvor proteinene må vandre i en væske gjennom kapillarrør av silika. Hovedprinsippet er imidlertid det samme: Proteinene vandrer mellom en positiv og en negativ elektrode (henholdsvis katode og anode).

Avlesning

Proteinene er i utgangspunktet ikke synlige i gelen eller kapillarrøret. De ulike fraksjonene kan imidlertid gjøres synlige ved forskjellige fargereaksjoner, ved reaksjon med andre stoffer (antistoffer, enzymsubstrater med mer) eller på andre måter. Proteinmønsteret avleses ved hjelp av UV-lys som ved kapillarelektroforese.

Fordeling

Ved elektroforese deles serumproteinene opp i seks ulike hoveddeler eller fraksjoner: albumin, alfa-1- og alfa-2-globuliner, beta-1- og beta-2-globuliner og gammaglobuliner. Prealbumin er et tidligere navn på transtyretin. Det kaltes prealbumin fordi det vandrer foran albumin ved klassisk serumelektroforese.

Albuminfraksjonen består først og fremst av albumin, mens de andre fraksjonene består av mange ulike proteiner. I gammafraksjonen er det først og fremst immunglobuliner. Proteinsammensetningen i de ulike fraksjonene er i stor grad lik ved de ulike elektroforeseteknikkene, men fordeling av lipoproteiner kan variere i de ulike teknikkene.

Tolkning

Tolkning av elektroforesen gjøres av laboratorielege og er delvis en skjønnsmessig vurdering. Albumin utgjør mesteparten av proteinene i serum. Andre typiske proteiner som vises i et elektroforesemønster er transferrin, lipoproteiner, andre akuttfaseproteiner og polyklonale immunglobuliner. En viktig grunn til å bestille serumelektroforese, er å se etter M-komponent. M-komponent er en markør for beinmargssykdommen myelomatose.

Elektroforese kan være et viktig hjelpemiddel til å påvise og studere sykdom. Man kan også analysere proteiner fra cerebrospinalvæske og urin gjennom elektroforese.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg