Hemosiderin, aggregater av det jernholdige molekylet ferritin. Dannes når jern taes opp i visse celler, bl.a. makrofager. Det påvises intracellulært ved lysmikroskopi som blå granula etter jernfarging.