Hjelpemiddelsentral, tjeneste under trygdeetaten (NAV) med overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke. Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning til kommunene og andre samarbeidspartnere, og holder kurs vedrørende funksjonshemninger og konsekvensene av dem, mulige løsninger, produkter og tilpasningsmuligheter, samt tilrettelegging av miljøet hvor hjelpemidler skal benyttes.