Immunogen, fremmed substans som kan stimulere immunsystemet til å produsere antistoffer eller aktiverte T-lymfocytter, og som kan reagere spesifikt med disse antistoffene eller T-lymfocyttene.