Kulemodel av formaldehyd
Kulemodellen viser den kjemiske oppbygningen av formaldehyd. Den sorte kulen er karbon (C), den røde er oksygen (O) og de to hvite er hydrogen. Det er en dobbeltbinding mellom oksygen og karbon.
Kulemodel av formaldehyd
Av /Shutterstock.

Formaldehyd er en fargeløs og sterkt irriterende gass med stikkende lukt. Det mest kjente produktet av formaldehyd er formalin som består av 37 prosent formaldehyd i en stabilisert vannløsning.

Faktaboks

Også kjent som
metanal

Formaldehyd brukes som desinfeksjons- og konserveringsmiddel (ikke for mat). Til konservering av organisk materiale brukes vanligvis en løsning med fire prosent. Formaldehyd brukes også mye i kjemisk industri.

Formaldehyd kan gi svie og irritasjon i øynene, mage-tarmkanalen og luftveiene. Ved eksponering for sterke konsentrasjoner kan det oppstå etseskader.

Kjemiske egenskaper

Formaldehyd er det enklest oppbygde aldehydet og har kjemisk formel HCHO. Aldehydet er det direkte oksidasjonsproduktet av metanol, og formaldehyd kan selv oksideres videre til maursyre.

Formaldehyd fremstilles ved katalytisk oksidasjon av metanol eller petroleumsgasser som for eksempel metan, etan eller propan.

\[\ce{CH3OH ->[\text{oks}] HCHO ->[\text{oks}] HCOOH}\]

Formaldehyd er en reaktiv substans og kan polymerisere og kondensere til stoffene trioksymetylen og tetraoksymetylen og videre danne polymeren polyoksymetylen (paraformaldehyd). Formaldehyd er også et av de relativt få organiske molekylene som er påvist i verdensrommet.

Bruk

Preserverte amfibier
Formaldehyd kan brukes for å oppbevare dødt organisk materiale. Her er en samling amfibier.
Preserverte amfibier
Av /Shutterstock.

Formaldehyd er et effektivt desinfeksjons- og konserveringsmiddel (ikke for næringsmidler), både i form av formalin og paraformaldehyd. Formalin er mye brukt til fiksering av organer og vev som for eksempel skal undersøkes i mikroskop. Den vanligste konsentrasjonen til vevsfiksering er cirka ti prosent formalin, og dette tilsvarer om lag fire prosent formaldehyd i vannløsning.

Formaldehyd dreper mikroorganismer og brukes til desinfeksjon av rom samt gjenstander som ikke tåler autoklavering. Formaldehyd brukes også i sterk fortynning som munn- og gurglevann, og formaldehydløsninger ble tidligere brukt til pensling av håndflater og fotsåler i behandling av sterk svetteutskillelse. Formaldehyd kan brukes som tilsetning i kjemiske toaletter.

Formaldehyd brukes mye i organisk-kjemisk industri, for eksempel til fremstilling av acetalplast samt plast og lim basert på urea-, melamin- og fenolharpikser. Formaldehyd brukes også i produksjon av tekstiler som strykefrie skjorter og sengetøy. Formaldehyd brukes også i papir- og treindustrien.

Det er satt grenseverdier for akseptable nivåer av formaldehyd i luften på en arbeidsplass.

Akutte effekter

Formaldehyd i gassform virker sterkt irriterende i luftveiene etter inhalasjon. Dette kan for eksempel skje etter inhalasjon av damp fra vandig løsning av formaldehyd i et rom. Irritasjonseffektene øker med økende luftkonsentrasjoner, og det er vanlig at slik damp også samtidig gir irritasjon og svie i øynene. Inhalasjon av damp kan gi irritasjon, hoste og pusteproblemer. Alvorlige eksponeringer kan gi kjemisk lungebetennelse.

Vannløsninger av formaldehyd kan virke irriterende eller etsende avhengig av konsentrasjonen. Konsentrasjoner fra cirka fem prosent av formaldehyd i vann er etsende. Hudkontakt, sprut av løsning eller inhalasjon av sprøytetåke kan derfor gi irritasjon eller etseskade. Svelging av etsende konsentrasjoner formaldehyd kan gi alvorlig vevskade i mage-tarmkanalen og forårsake komplikasjoner. Svelging av etsende konsentrasjoner eller en større mengde fortynnet løsning kan i tillegg gi metabolsk acidose og nyreskade.

Førstehjelp og behandling

Etter inhalasjon er det viktig å avbryte eksponeringen og være i frisk luft uten fysiske anstrengelser. Man må i tillegg skylle øynene med vann hvis disse svir og er irriterte. Personer med mer enn lett ubehag fra luftveiene bør kontakte lege. Ved alvorlige pusteproblemer bør pasienten raskt til sykehus. Alle eksponerte personer skal ha ro og hvile i timene etter eksponeringen.

Ved inntak eller sprut av vannløsninger med formaldehyd er det viktig å fastslå konsentrasjonen. Siden den vanligste konsentrasjonen av formaldehyd i bruk er cirka fire prosent (det samme som ti prosent formalin), vil de fleste eksponeringer forårsake sterk irritasjon og ikke etseskade. Umiddelbar og grundig skylling av øyne, hud og munnhulen er alltid viktig, avhengig av hvor eksponeringen har skjedd. Ved svelging av en irriterende løsning bør personen drikke et glass vann etter skylling av munnen. Irritasjonseffekter og ubehag avgjør behov for videre tiltak som legeundersøkelse.

Eksponering for etsende konsentrasjoner eller svelging av en større mengde mer fortynnet vannløsning krever sykehusbehandling.

Allergi og overfølsomhet

Eksponerte personer kan utvikle overfølsomhet for formaldehyd. Arbeidstakere som utsettes for formaldehyd i arbeidsmiljøet er spesielt utsatt. Gjentatte eksponeringer kan for eksempel gi kontakteksem, allergi og astmatiske reaksjoner. Personer som har utviklet allergi kan oppleve kraftige reaksjoner allerede ved lave luftkonsentrasjoner eller ved minimal hudkontakt med formaldehyd.

Virkning på cellene

Formaldehyd reagerer med cellens makromolekyler som proteiner og nukleinsyrer. Reaksjonen gir blant annet utfelling av proteiner og koagulasjonsnekrose.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg