Klinisk farmakologi, i videste forstand det område av farmakologien som angår virkningen av legemidler, rusmidler og gifter på mennesker og den kliniske bruken av legemidler. Klinisk farmakologi er også en medisinsk spesialitet godkjent av Den norske lægeforening.

En lege som har den praksis og utdanning som er fastsatt av Legeforeningen (fire års spesifisert tjeneste ved klinisk farmakologisk avdeling og ett års tjeneste ved klinisk sykehusavdeling etter godkjent turnustjeneste), kan bli godkjent som spesialist i klinisk farmakologi. I Norge befatter denne spesialiteten seg med analyse av legemidler, rusmidler og gifter i blodprøver fra pasienter, gir råd om legemiddelbehandling generelt og diagnostikk av rusmisbruk og forgiftninger, driver informasjonsvirksomhet om legemidler og registrering og forebygging av bivirkninger og interaksjoner (sammen med de regionale legemiddel-informasjonssentrene, RELIS).

En hovedmålsetning for spesialitetens virksomhet er mer rasjonell behandling med legemidler, og spesielt best mulig tilpasning av behandlingen av den enkelte pasient. Spesialiteten driver virksomhet på de fem regionsykehusene og ved Folkehelseinstituttet, inkludert forskning og undervisning. Se også farmakologi.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.