Leverfunksjonsprøve, biokjemisk prøve som forteller om leverens funksjonsnivå. Begrepet bør begrenses til prøvene serumalbumin og koagulasjonsprøve, INR, som påvirkes hvis leverens syntesefunksjon er svekket. Begrepet brukes også ofte om prøver som undersøker skade eller irritasjon av levervev, dvs. som undersøker nivået av enzymene ASAT, ALAT, LD og gamma-glutamyl transferase.