En leverfunksjonsprøve er en biokjemisk prøve som sier noe om leverens funksjon. Det er to prøver som sier noe om leverens funksjon, nemlig serumalbumin og koagulasjonsprøve, INR. Disse to verdiene påvirkes hvis leverens produksjon er svekket. Begrepet brukes også ofte om prøver som undersøker skade eller irritasjon av levervev, dvs. som undersøker nivået av enzymene ASAT, ALAT, LD og gamma-glutamyl transferase.