liksyning

Liksyning er undersøkelse av avdød ved lege som skal utstede dødsattest. Betingelsen for at en lege kan utferdige dødsattest er at han har sett liket.

Legen må ved hjelp av anerkjente metoder konstatere at døden er inntruffet: opphør av hjerteaksjon og åndedrett samt utslukkede reflekser – etter hvert dødsflekker og dødsstivhet (se dødstegn). Dersom det foreligger et unaturlig dødsfall, skal legen straks melde dødsfallet til politiet. I de tilfeller der kremasjon ønskes, eller der liket skal sendes ut av landet, må legen undertegne en spesiell rubrikk på dødsattesten der han erklærer at det ikke er grunn til å anta at døden er voldt ved en straffbar handling. Dersom legen ikke kan det, må politiet sørge for at det gjøres rettslig likundersøkelse.

En lege som har synet et lik, har plikt til å fylle ut dødsattest (Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall). Dersom legen ikke kjenner avdødes sykehistorie, bør hun/han ikke påføre noen dødsårsak. Legen bør i et slikt tilfelle heller ikke undertegne rubrikken som fritar for mistanke om straffbar handling – en vurdering som ofte ligger utenfor en praktiserende leges kompetanseområde. I andre land foretas slik vurdering av spesielt utnevnte personer, Coroners i England og Medical Examiners i USA.

Lensmannsattest

I Norge har leger i dag ingen generell plikt til å «syne» lik og til å skrive ut dødsattest, med mindre det dreier seg om et unaturlig dødsfall som skal meldes til politiet. Det er etter norsk lov tilstrekkelig at to voksne personer som har sett avdøde, melder fra til lensmannen som derpå utsteder såkalt lensmannsattest.

Å påvise at døden har inntruffet kan av og til være vanskelig for lekfolk – særlig om den døende er nedkjølt. Frykten for å bli levende begravet som skinndød er bakgrunnen for bestemmelsene i Lov om behandling av lik av 1898: «Liget av den, der er død i sin Seng, maa kun i Nødsfall udflyttes af Sykeværelset tidligere enn 6 timer efter Døden, med mindre der foreligger Lægeattest.» Lokket skal heller ikke settes på kisten eller begravelse finne sted før det har gått minst 72 timer. Med dagens legetetthet i vårt land burde «lensmannsattesten» kunne utgå og liksyning alltid foretas av lege.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg