liksyning

Artikkelstart

Liksyning er undersøkelse av avdød ved lege som skal utstede dødsattest. Betingelsen for at en lege kan utferdige dødsattest er at han har sett liket.

Legen må ved hjelp av anerkjente metoder konstatere at døden er inntruffet: opphør av hjerteaksjon og åndedrett samt utslukkede reflekser – etter hvert dødsflekker og dødsstivhet (se dødstegn). Dersom det foreligger et unaturlig dødsfall, skal legen straks melde dødsfallet til politiet. Dersom det er grunn til mistanke om at en persons død er forårsaket ved straffbar handling, eller det ellers er grunn til å tro at rettsmedisinsk obduksjon vil bli krevd, må liket ikke føres ut av landet eller gravlegges uten tillatelse fra politiet (Obduksjonsloven av 2015, § 6).

En lege som har synet et lik, har plikt til å fylle ut dødsattest (Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall). Dersom legen ikke kjenner avdødes sykehistorie, bør hun/han ikke påføre noen dødsårsak. Legen bør i et slikt tilfelle heller ikke undertegne rubrikken som fritar for mistanke om straffbar handling – en vurdering som ofte ligger utenfor en praktiserende leges kompetanseområde. I andre land foretas slik vurdering av spesielt utnevnte personer, Coroners i England og Medical Examiners i USA.

Lensmannsattest

I Norge har leger i dag ingen generell plikt til å «syne» lik og til å skrive ut dødsattest, med mindre det dreier seg om et unaturlig dødsfall som skal meldes til politiet. Det er etter norsk lov tilstrekkelig at to voksne personer som har sett avdøde, melder fra til lensmannen som derpå utsteder såkalt lensmannsattest.

Å påvise at døden har inntruffet kan av og til være vanskelig for lekfolk – særlig om personen er nedkjølt. Frykten for å bli levende begravet som skinndød var bakgrunnen for bestemmelser i lov om behandling av lik av 1898. Lik skulle f. eks. ikke flyttes ut av sykeværelset tidligere enn 6 timer etter døden, og begravelsen skulle ikke finne sted før det hadde gått minst 72 timer. Denne loven ble opphevet i 2015.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg