Megakaryocytter er kjempeceller som finnes i benmarg og som er opphavet til blodplatene (trombocyttene).