Multiinfarkt-demens, demens som skyldes en rekke infarkter i hjernen (se hjerneslag), slik at kognitive funksjoner svekkes. Hvis infarktene er lokalisert i spesielt viktige områder for kognitive funksjoner, kan 1–2 infarkter gi demens.