Nystatin, lokalt virkende antibiotisk middel med spesifikk virkning på sopp. Brukes mot candidainfeksjoner (candidiasis) i munnhule og tarm. Se også antibiotika.