På grunn av Jordens tyngdekraft og et voksent menneskes høyde på mellom 1,5 og 2,1 m vil det skje en omfordeling av vårt blodvolum når vi reiser oss fra liggende til stående stilling. Vener i bekkenorganer, hofter og lår vil raskt få en volumøkning på fra 300 til 800 ml blod. Dette utgjør en risiko for arterielt blodtrykksfall fordi mindre blod vil bli transportert fra venesystemet til hjertet. Hjertet kan ikke pumpe mer blod ut i det store kretsløp enn det den til enhver tid mottar. Allikevel skjer det ikke et «posturalt» blodtrykksfall hos friske mennesker. Det skyldes at vi er utstyrt med blodtrykksregulerende reflekser. Det første som skjer er at kardiovaskulære lavtrykksreseptorer i lunger og i det lille kretsløp for øvrig, utløser en sammentrekning av blodårer i lungene våre slik at blodtilstrømningen til hjertet ikke avtar. Lungene fungerer som et blodreservoar de første 3 til 6 hjerteslag etter oppreisningen. Deretter må andre reflekser aktiveres for å motvirke blodtrykksfall. Arterielle blodtrykksreseptorer (baroreseptorene) som er strategisk lokalisert mellom hjertet og hjernen, bl.a. i veggen i arteria carotis, aktiveres og utløser økning i hjertets pumpefrekvens, sammentrekning av vener og viktigst, økning av karmotstanden i arterioler i det store kretsløp. Senere kan det mobiliseres hormoner som bidrar til å opprettholde blodtrykket, for eksempel katekolaminer og antidiuretisk hormon (ADH) (se hormoner). Det er forskjell på en passiv oppreisning, som man kan gjøre med en forsøksperson på en vippeseng, og en aktiv oppreisning med bruk av egne muskler. I det siste tilfelle vil venepumpene i musklene bidra til å pumpe blod tilbake til hjertet. De store vener i de lavere kroppsavnitt har ventiler som leder blodet fra periferien i retning hjertet. Også andre mekanismer er av betydning for blodtrykksregulering ved stillingsforandring. Opprettholdelse av det arterielle blodtrykk er høyt prioritert slik at hjernen til enhver tid får tilstrekkelig blod. Ved synkoper blir den cerebrale blodgjennomstrømning for lav og pasienten besvimer. Den beste behandling er å la personen ligge med bena litt høyere enn resten av kroppen.