Retikulo-endoteliale system, foreldet samlebetegnelse på makrofager, endotelceller (endotel) og ulike bindevevsceller i lymfatisk vev, milt, benmarg, lunger og lever. Betegnelsen sprang ut av den feiloppfatningen at RES-cellene hadde felles opprinnelse og at de alle var fagocyttiske og deltok i dannelse og nedbrytning av blodceller og ulike immunologiske aktiviteter. Det er senere blitt klart at de ulike funksjonene som er blitt tilskrevet RES-cellene, ivaretas av forskjellige spesialiserte celletyper, samt at de har ulik opprinnelse i kroppen og ikke kan interkonvertere, dvs. omdannes til hverandre (f.eks. kan ikke lymfendotelcellene i lymfeknuter bli til makrofager og omvendt). Mange av funksjonene som opprinnelig ble tilskrevet RES, utføres av makrofager, som kommer fra benmargen. Langt på vei kan derfor RES-begrepet erstattes med makrofager, eventuelt med begrepet det mononukleære fagocyttsystem, som uttrykker at de mange ulike typene makrofager rundt om i vevet utvikles fra samme forløpere i benmargen, hvorfra de vandrer ut til vevene via blodbanen som monocytter.