Tropisk sår, smertefulle nekrotiserende sår i hud og underhud som ofte forekommer hos befolkningen i tropiske områder. Oftest er såret lokalisert til nedre del av leggen. Årsaken til tropisk sår er delvis uavklart, men er kanskje ofte multifaktoriell, og følgende faktorer antas å spille viktige roller: insektstikk, dårlig sirkulasjon, mangelfull kost, dårlig hygiene, høy fuktighet og fremfor alt bakteriell infeksjon. Flere bakterier kan ofte isoleres fra såret. Uten behandling kan et tropisk sår vare i måneder og år. Behandlingen er hvile, adekvat sårstell og systemisk penicillinbehandling. Flere tropesykdommer kan også ha hudsår som en del av sykdomsbildet, f.eks. leishmaniasis, difteri, mykobakterielle infeksjoner (se Mycobacterium) og rickettsioser, men differensialdiagnosen overfor tropisk sår representerer vanligvis ikke noe problem.