Ventilasjons-/perfusjonsscintigrafi, nukleærmedisinsk metode for undersøkelse av lungene med små mengder albuminpartikler som er merket med radioaktivt technetium (99mTc (metastabil, eksitert kjernetilstand)). De radioaktivt merkede albuminpartiklene fanges opp i lungenes kapillarer og viser fordelingen av blodstrømmen i lungene (perfusjonsscintigrafi). Samtidig inhalerer pasienten luft med 99mTc-DTPA aerosoler eller små mengder radioaktiv xenon- eller kryptongass for å vise fordelingen av luft i lungene (ventilasjonsscintigrafi). Metoden kan vise om det er en normal gassutveksling eller sykdomsprosesser i lungene, og den er viktig når man skal undersøke om det er blodpropper i lungene, se scintigrafi. Se også nukleærmedisin.