Importsykdommer, fellesbetegnelse på sykdommer som normalt ikke forekommer i Norge, men erverves utenlands.