GABA-agonister, stoffer som aktiverer GABAerge reseptorer ved å binde seg til det samme bindingsstedet som GABA.