Aluminium-osteodystrofi, bensykdom som oppstår på grunn av aluminiumsavleiring i benvev. Sykdommen var tidligere vanlig i mild form hos nyresviktpasienter i langtids-hemodialyse. I alvorlig form kunne tilstanden gi opphav til en smertefull tilstand på grunn av dårlig mineralisering av benvevet og sterkt økt tilbøyelighet til benbrudd. Tilstanden er også beskrevet hos barn som har fått intravenøs væsketilførsel over lang tid. I dag benyttes kun dialyse- og infusjonsvæsker som er renset for aluminium, og sykdommen er sjelden.