Alveolært dødrom, betegnelse på det gassvolumet i lungene som finnes i alveoler som blir godt ventilert, men der blodforsyningen er nedsatt eller opphevet slik at det foregår liten eller ingen gassutveksling mellom alveolluften og blodet i lungekapillarene. Normale lunger har et lite alveolært dødrom (fysiologisk dødrom) i øvre del av lungen, der blodgjennomstrømningen normalt er liten. Ved sykdomstilstander (emfysem, visse former for akutt lungesvikt (ARDS), lungeemboli) kan imidlertid dette dødrommet være kraftig økt.

Økt alveolært dødrom fører vanligvis til økt mengde av karbondioksid (CO2) i blodet, såkalt respiratorisk acidose (se acidose). Ved å øke lungenes ventilasjon, kan man imidlertid holde karbondioksidnivået på normalt nivå. Økt alveolært dødrom har i seg selv relativt liten effekt på blodets oksygeninnhold, men mange sykdomstilstander som gir økt dødrom, nedsetter samtidig lungenes evne til å oksygenere blodet (se også akutt lungesvikt og lungeshunt).

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.