Antiadrenerge midler er midler som hemmer det sympatiske nervesystemet enten ved å hemme syntesen eller frisettingen av adrenalin og noradrenalin eller ved å blokkere adrenerge reseptorer. Antiadrenerge midler brukes først og fremst ved hjerte-karsykdommer som høyt blodtrykk, angina pectoris og hjerteinfarkt. De kan også brukes for å forebygge migrene og situasjonsbetinget angst. Virkningen vil avhenge av aktiviteten i det sympatiske nervesystemet hos det enkelte individ. Vanlige bivirkninger er slapphet og nedsatt fysisk yteevne.