Aterotrombotisk syndrom, betegnelse på en sammenstilling av ulike risikofaktorer for aterosklerotisk sykdom med kompliserende blodpropp, slik man fra etterkrigstiden av har sett i økende grad i den vestlige verden. I tillegg til genetisk disposisjon er syndromet i betydelig grad forårsaket av vårt levevis med høyt inntak av kalorier og liten fysisk aktivitet. De viktigste risikofaktorene er overvekt – spesielt som magefett med økt livvidde/hoftemål, høyt blodtrykk, nedsatt karbohydrattoleranse eller insulinresistens, endrede blodfettstoffer – spesielt høyt innhold av triglyserider og lavt innhold av HDL-kolesterol, og økt tendens til blodpropp, spesielt pga. nedsatt fibrinolyse. Syndromet motvirkes ved kalorifattig diett og økt fysisk aktivitet.