Bensinforgiftning er en forgiftning på grunn av bensin. Bensinforgiftning er relativt vanlig hos barn som kommer over uforsvarlig oppbevart bensin på flasker.

Bensindamp er tyngre enn luft og sprer seg langs bakken. Man kan ta opp bensin gjennom pusten. Får man bensin på huden, vil huden bli tørr.

Virkninger

Bensin virker først og fremst inn på sentralnervesystemet, det vil si hjernen og ryggmargen. Innånding eller svelging kan medføre kortvarig rus, uklarhet, bevissthetstap, pustestans og død hvis man ikke gir kunstig ventilasjon. Andre symptomer er magesmerter, kvalme og brekninger, eventuelt med kramper.

Svelging

Svelging av bensin krever øyeblikkelig innleggelse på sykehus.

Man bør ikke fremkalle brekning uten at luftveiene er beskyttet ved intubering. Brekning gir stor risiko for at mageinnhold skal komme ned i luftveiene, og selv små mengder kan fremkalle lungebetennelse.

Man kan gi medisinsk kull, melk eller rent vann for å lindre slimhinneirritasjonen. Melk og fett kan muligens øke oppsugningen av bensin og andre løsemidler. Kunstig åndedrett gis hvis personen slutter å puste.

Langvarig eksponering

Langvarig høy eksponering for bensin kan påvirke hjernen, ryggmargen og det perifere nervesystem. Sammen med andre hydrokarboner kan det muligens medvirke til løsemiddelskade.

Bensin inneholder også blant annet inntil 5 % benzen og andre tilsetningsstoffer. Særlig brukes aromatiske hydrokarboner og metyltertiærbutyleter, MTBE. Bruk av disse er ikke uproblematisk ut fra miljøhensyn, aromater på grunn av mulig kreftfremkallende virkning og MTBE på grunn av en viss vannløselighet.

Farer Forebyggelse Førstehjelp
Innånding: Hodepine, svimmelhet, sløvhet Ventilasjon eller lokal utsuging Frisk luft, ro, om nødvendig kunstig åndedrett
Hud: Rødhet, sårhet, brennende følelse Plasthansker Ta av tilsmussede klær og skyll med mye vann
Øyne: Rødhet, brennende følelse Vernebriller Skyll med mye vann
Svelging: Kvalme, åndenød Plasser bensin utilgjengelig for barn Ikke fremkall brekninger. Dra til sykehus.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg