Blodbank, sykehusavdeling som tapper blodgivere, bearbeider og lagrer det tappete blodet og utleverer tilpassete (forlikelige) blod- og plasmaprodukter til transfusjon til pasienter.

Hvert helseforetak har blodbank eller et samarbeidende system av blodbanker ved sine enkelte sykehus. Noen steder, som i Oslo, betjener én blodbank alle sykehusene i et geografisk område.

Hvert helseforetak har eget blodgiverkorps. Blodgiverne gir blod (vanligvis ½ liter) med minimum 3 måneders mellomrom. All blodgivning er frivillig og ubetalt, og giverens identitet forblir ukjent for mottakeren. Blodgiverne kan også gi ren plasmatapping (plasmaferese) eller blodplatetapping (trombaferese).

Blodbanken deler opp og bearbeider blodet til blodkomponenter. Erytrocyttsuspensjonene kan oppbevares i kjøleskap ved 4° i inntil 5 uker, mens trombocyttsuspensjonene oppbevares ved romtemperatur i 6–7 døgn.

Plasma dypfryses og kan oppbevares i lengre tid. Plasma kan transfunderes uten videre bearbeiding (blodtypetilpasset til pasientens blodtype), men for det meste blir plasma sendt videre til industrielle selskaper som deler opp (fraksjonerer) plasma til konsentrater av særlig viktige plasmaproteiner (koagulasjonsfaktorer, immunglobuliner og albumin).

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.