Cerebralangiografi, angiografi av hjernens og hjernehinnenes blodårer. Undersøkelsen gjøres for kartlegging av aneurismer (utposninger) eller karmisdannelser, karforsyning til svulster og kilder til embolier (blodpropper) før kirurgi eller kateterbehandling. Undersøkelsen gjøres også for å avgjøre om en person er hjernedød før det kan tas ut organer til transplantasjon.