Diabetiske senkomplikasjoner, i hovedsak konsekvens av effekten av langvarig høy blodglukose på nervesystem og blodkar, se diabetes mellitus.