Skeiv er en norsk oversettelse av engelsk queer. Som identitetsbetegnelse blir skeiv brukt av mennesker som ikke finner seg til rette med betegnelser som heterofil, lesbisk, homofil eller bifil, men som har til felles at de på ulike måter utfordrer normer for kjønn og seksualitet. Folk som definerer seg som skeive mener gjerne at det er feilaktig og undertrykkende å dele mennesker inn i lukkede båser basert på seksuell orientering. Skeiv har derfor blitt brukt av personer som opplever at de ikke passer inn i stabile kategorier som homofil eller heterofil, mann eller kvinne, og som ønsker å utfordre denne inndelingen.

Skeiv som identitet og selvforståelse, altså i betydningen queer, oppsto på 1990-tallet i forbindelse med at skeiv teori som akademisk perspektiv ble mer utbredt. Begrepet ble brukt som et mer frigjørende alternativ til mer stabile kategorier som homofil eller transperson. Tanken var at siden kategorier som homofil og lesbisk indirekte støtter opp om heteronormative verdier ved å tilby et gjensidig utelukkende alternativ til heterofil så signaliserer skeiv at kjønn og seksualitet er flytende og at skillet mellom homo og hetero kan være mer utydelig. I løpet av 2000-tallet har imidlertid bruken av skeiv som identitet i Norge i økende grad blitt brukt som synonym til homofil og lesbisk eller andre identiteter innenfor LHBT-spekteret. I dag eksisterer disse to bruksområdene side om side.

Folk som kaller seg skeive, ønsker å utfordre forestillinger om det som tradisjonelt har blitt ansett for å være vanlig, naturlig eller normalt (streit/straight) i samfunnet. Også personer som tiltrekkes seksuelt av personer av motsatt kjønn kan omtale seg selv som skeive, med den begrunnelse at de bryter med forventninger til hvordan kvinner og menn bør se ut og oppføre seg. Det kan for eksempel dreie seg om kvinner og menn som ikke ønsker å leve i monogame parforhold eller som inngår i parforhold med flere samtidig. Et annet eksempel er folk som praktiserer ulike former for BDSM eller fetisjisme.

Enkelte queer-aktivister og queer-teoretikere vil hevde at lesbiske og homofile som gjør livsvalg som følger de tradisjonelle idealene for heterofile par, for eksempel å få barn, ikke kvalifiserer som skeive. I tråd med dette vil noen queer-aktivister og queer-forskere, for eksempel litteraturviteren Michael Warner, hevde at ikke alle lesbiske og homofile kan kalles skeive. Ifølge denne tankegangen styrker og bekrefter organisasjoner og personer som kjemper for at lesbiske og homofile par skal ha samme rettigheter til ekteskap og adopsjon som heterofile par, tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet ved å sette folk i bås.

Mange opplever skeiv som et mer inkluderende ord enn lesbisk, homofil eller bifil. Ungdomsorganisasjonen til Fri — Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold kaller seg for eksempel Skeiv Ungdom. En rekke festivaler og arrangementer i regi av Fri bruker dessuten ordet skeiv, for eksempel Skeive Sørlandsdager, Stavanger på Skeivå og tidligere Skeive Dager i Oslo (nå Oslo Pride). Begrepet skeiv kan dermed se ut til å ha mistet mye av det kritiske og kategorioverskridende innholdet det opprinnelig hadde, og brukes stort sett som synonym til «lesbisk», «homofil» og «bifil». Mye tyder på at skeiv har vært i bruk i det norske språk som en beskrivelse av homofile og lesbiske allerede før queer ble et akademisk perspektiv og identitetskategori i den engelskspråklige verden på 1990-tallet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Kristin Fridtun & Lars Helge Frivold (2023): Skeiv på norsk. Melk forlag.
 • Ambjørnsen, Fanny (2006): Vad är queer. Stockholm: Natur och Kultur
 • Berg, Martin & Jan Wickman (2010): Queer. Malmö: Liber
 • Bjørby, Pål (2001): «Queer-teori: Asymmetriske identiteter». I: Brantsæter, Marianne C. et al. (red.): Norsk homoforskning. Oslo: Universitetsforlaget
 • Bolsø, Agnes (2010): Folk flest er skeive. Queer teori og politikk. Oslo: Forlaget Manifest AS
 • Butler, Judith (1990): Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge
 • de Lauretis, Teresa (1991): «Queer Theory. Lesbian and Gay Sexualities: An Introduction». I differences. A Journal of Feminist Cultural Studies 3, no. 2, iii-xviii
 • Foucault, Michel (1978): The History of Sexuality. Volume 1: An Introduction. New York: Patheon
 • Kristiansen, Hans W. & Willy Pedersen (2003): «Når skeiv teori blir levd liv». I: Samtiden. 2: 79–87
 • Kulick, Don (1996): «Queer Theory: vad är det och vad är det bra för?» I: Lambda nordica. 2 (3–4): 5–22
 • LHBT+-ordlisten til Bufdir

Kommentarer (13)

skrev Aleksander Johnsen

Hey!

Jeg ønsker å foreslå en endring av hoved bildet til denne artikkelen, i og med at illustrasjonen - fargerik som den er - ikke inkluderer noen av mørkere hudfarge.

Dette er en enormt viktig detalje i mine øyne. Folk kommer til SNL og andre lignende sider for å få en forståelse av noe, ofte for første gang. Visuell formidling er ofte sterkere og letter å forstå enn det som er skrevet - det er kanskje derfor man sjeldent ser bilder og illustrasjoner på sider som denne, fordi man risikerer at den forenkler eller avskjediger de viktige nyansene av en definisjon.

Særlig når det gjelder samtaler rundt skeivhet, må vi være bevisste på hvilket narrativ vi risikerer å promotere. Idéen at skeivhet og kulturen rundt er en hvit/eurosentrisk skapning som ikke inkluderer mennesker av mørkere indentitet, er dessverre enda et dypt problem både i norsk og internasjonal diskurs - spessielt innen Afrikansk kultur.

Jeg håper dere ser verdien i hvordan vi visuelt representerer et konsept, og skaden det kan dyrke når man ikke tar nyansene i betraktning.

Aleksander Varadian Johnsen

svarte Erik Bolstad

Takk for melding! Intensjonen med bildet var å vise variasjon i både kjønn og hudfarger, og det var fire ulike hudtoner i bildet fra før. Jeg har økt fargekontrastene noe i en ny variant av bildet nå.

svarte Aleksander Johnsen

Takk for endring!
Jeg anbefaler å gi enda én av personene en mørkere hy, for øyeblikket skiller den nye seg veldig ut fra resten. Om intensjonen med bildet er å vise variasjon, så må det spenne hele spekteret og ikke kun den lysere halvdelen.
Over 60% av jordas befolkning tilhører en mørkere hy enn den nest mørkeste vist på dette bildet. Om dette innlegget ekslusivt omhandlet Skeivhet i Norge ville jeg nok vært mer tilgivende, men om det skal fremstille 'skeiv' generelt som en helhet, er avbildningen enda ikke representativ av det virkelige mangfoldet.
Takk for forståelsen.

skrev Esben Esther Pirelli Benestad

Det synes som dette ivaretas godt av redaksjonen, jeg er ellers helt enig at variasjon også går på hudfarge.

skrev Kim Herøy

Ordet "skeiv" er ikke en oversettelse av "queer" da de har forskjellige definisjoner. Queer betyr en som ikke er heterofil og/eller ciskjønnet. Dere definere skeiv som en som ikke passer inn i heterofil, bifil, homofil eller lesbisk kategorien. Queer uttrykket dekker bifil, homofil og lesbisk, men skeiv gjør ikke. Effekten av deres definisjon av skeiv er at dere kan tvinge folk til velge om de er queer eller skeiv.

Derfor må dere oppdatere. Dere må enten si at skeiv ikke er en oversettelse av queer og er et eget uttrykk på norsk da det har en annen definisjon, i tillegg til at vi ikke har et tilsvarende uttrykk til queer på norsk, eller så må dere oppdatere definisjonen til å bety det samme som queer, altså fjerne påstanden om at det er de som ikke passer inn som bifil, homofil og lesbisk.

svarte Reidar Schei Jessen

Hei og takk for tilbakemelding på vår artikkel!
Jeg har svart deg i en annen kommentar også. Du har helt rett i at begrepene "skeiv" og "queer" er flertydige og kan bety ulikt i forskjellige språk. Slik artikkelen er skrevet nå så forsøker vi å få frem denne kompleksiteten, nemlig at skeiv er inspirert av Queer, men at skeiv i Norge har fått en tydeligere identitetsbetydning som samlebetegnelse for lhbt+. Samtidig er det viktig at leserne får informasjon om den mer akademiske og aktivistiske betydningen av skeiv.

Mvh
Reidar Jessen, fagansvarlig

svarte Kim Herøy

Så fint! Det er helt greit at man kan legge frem flere nyanser av et uttrykk. For eksempel så betyr kritikk vanligvis en negativ tilbakemelding/moralisering om noe på folkemunne, mens i filosofi betyr det en grundig tilbakemelding. Da skiller en det samme begrepet i forskjellige "disipliner" og viser flere nyanser. Noe å tenke på med uttrykket "skeiv " også.

skrev Kim Herøy

Hei igjen,

Et veldig problematisk felt er denne delen, "Folk som kaller seg skeive ønsker å utfordre forestillinger om hva som er vanlig, naturlig eller normalt (streit/straight) i samfunnet."

Jeg er ikke enig med "naturlig" ordet i denne påstanden. Det er et ladet ord som jeg ikke synes hører hjemme i en slik artikkel da det bidrar til stigmatisering. Det er gjentatte ganger gjort utrykkelig klart fra de aller fleste helseorganisasjoner, om ikke alle, at homofili er en "naturlig" del av av menneskers seksualitet. Påstanden deres blir en fornemmelse mot både LHBT+ gruppen og all medisinsk forskning. Med andre ord, skeive vil uttrykke sin naturlige seksualitet, ikke sin unaturlige seksualitet som dere uheldigvis impliserer.

Hvis dere ikke har tenkt å fjerne denne "naturlig" delen av påstanden så må dere presisere på det sterkeste at alle former for seksualitet i LHBT+ gruppen er etablert utrykkelig klart av de fleste, om ikke alle, medisinsk forskere til å være helt naturlig.

svarte Reidar Schei Jessen

Hei igjen! Takk for tilbakemelding. Viktige refleksjoner. Jeg la inn noen ord om at det som anses for å være naturlig fremstår nettopp slik fordi tradisjonelle normer er undertrykkende. Hilsen Reidar

skrev Kim Herøy

Jeg ser det har blitt gjort en forandring i denne artikkelen med tanke på "naturlig" delen. Der står det nå at:

"Folk som kaller seg skeive ønsker å utfordre forestillinger om det som tradisjonelt har blitt ansett for å være vanlig, naturlig eller normalt (streit/straight) i samfunnet".

Dette er en rettelse som er velkommen i mine øyne. Det står, derimot, ingenting om at "skeivhet" (homofili, etc) ER naturlig, noe jeg synes dere skal legge til. Hvis dere ønsker å påpeke at skeive folk kan utfordre hva som har tradisjonelt sett blitt ansett som "naturlig, så synes jeg definitivt at dere må ha med hva medisinske eksperter sier på dette feltet. Denne nettsiden er tross alt "Store Medisinske Leksikon".

Jeg legger derfor ved lenker til medisinske eksperter (Pan American Health Organization og World Medical Association) som sier at homofili er en naturlig variasjon av menneskers seksualitet. Ved å la være å påpeke dette impliserer dere at det tradisjonelle ikke er utfordret og, dermed, kanskje korrekt. Det vil si at dere impliserer at homofili er unaturlig, som som ikke er greit, enten du er skeiv, ikke-skeiv eller "tradisjonell". Derfor håper jeg dere tar medisinske eksperter sine uttalelser med i denne artikkelen for å vise at å være skeiv er naturlig.

Med andre ord, ved å la være å ta med i et medisinsk leksikon medisinske eksperters uttalelser om at homofili er naturlig synes jeg dere implisitt bidrar til stigmatisering av LHBT+ gruppen da det gir intrykk av at det er unaturlig.

skrev Kim Herøy

... og her er lenkene som jeg glemte å legge ved:

1. https://www.wma.net/what-we-do/human-rights/lgbt/

2. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6803:2012-therapies-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-threaten-health&Itemid=1926&lang=en

skrev Reidar Schei Jessen

Hei igjen Kim!

Takk skal du ha for fine refleksjoner. Jeg følger resonnementet ditt, og det er veldig bra at "skeivhet" i økende grad ses på som naturlig. Jeg tenker at det budskapet kommer frem i artikkelen implisitt, ved at vi viser at begrepet skeiv har blitt lansert som en kritikk av tidligere undertrykkende begreper. Jeg synes imidlertid at det blir å tolke det litt vel kritisk å si at det å ikke nevne at "skeivhet" er naturlig bidrar til at man implisitt stigmatiserer. Noe av utfordringen med å løfte "skeivhet" frem som naturlig er at dette igjen reiser spørsmål knyttet til hva vi regner som naturlig, og hvilke premisser vi legger til grunn for en slik vurdering. Utover det at både jeg og SNL slutter opp om budskapet om at ulike seksualiteter er ønskverdige og positive. Kort sagt; hva ligger i begrepet naturlig? Et skeivt perspektiv vil jo nettopp problematisere dette konseptet. Men her kan vi tenke ulikt. Jeg synes det kan stå slik det er nå. Og så får vi jobbe for at samfunnet i større grad omfavner det mer naturlige perspektivet, både implisitt og eksplisitt.

Igjen; tusen takk for fine komentarer!

Hilsen Reidar

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg