Kumulativ virkning, stadig økende medikamentvirkning. Denne virkningen kan oppstå på flere måter, f.eks. ved at det blir gitt nye medikamentdoser før virkningen av tidligere doser er over, eller fordi virkningen ikke er reverserbar når medikamentet fjernes. I enkelte tilfeller kan dette være tilsiktet og ønskelig, f.eks. ved medikamentell behandling av stoffskiftesykdommer. På lang sikt kan imidlertid kumulativ virkning være farlig og fremkalle forgiftninger. Eksempler på legemidler som kan ha en slik skadelig kumulativ virkning, er bromsalter og langsomtvirkende barbiturater. Langvarig bruk av kortikosteroider kan føre til gradvise forandringer i benvev, bindevev, fettvev og muskelvev. Den toksiske virkningen av alkohol på lever er beskjeden etter kort tids bruk, men kan etter lang tids bruk føre til celledød, cellenydannelse og fibrose (cirrhose).