Luftrørskatarr, betennelsesreaksjon i luftrørets slimhinne, vanligvis i tilslutning til en forkjølelse. I de fleste tilfeller vil katarren da være forårsaket av en virusinfeksjon, men bakterielle infeksjoner kan også gi opphav til luftrørskatarr. Røyking kan føre til kronisk luftrørskatarr, mens inhalasjon av andre lokalirriterende gasser kan gi mer akutte betennelsesforandringer i luftrøret. Symptomene på luftrørskatarr er hoste, enten tørrhoste eller hoste med oppspytt, og ofte sårhetsfølelse bak brystbenet. Luftrørskatarr i forbindelse med forkjølelse krever vanligvis ingen spesifikk behandling.