Nitrofurantoin, kjemisk forbindelse som hemmer mange bakteriers vekst og benyttes i kjemoterapi ved noen urinveisinfeksjoner.