Ribavirin, antiviralt middel (se antiviralia) som brukes mot infeksjoner med RS-virus (respiratorisk syncytial-virus).og hepatitt C-virus (HCV, se hepatitt). Kombinasjonsbehandling i 3–12 måneder med ribavirin og interferon alfa (se interferoner) er i dag den medikamentelle behandlingen som skal tilbys pasienter med kronisk hepatitt C. Viktigste bivirkning er beinmargshemning, og særlig produksjonen av røde blodceller. Anemi er derfor en vanlig bivirkning ved ribavirinbehandling. Hemoglobinverdien må derfor kontrolleres hos pasienter som får behandling med ribavirin, og det er ikke uvanlig at dosen må reduseres på grunn av anemi.