Sympatolytika, legemidler som hemmer virkningen av det sympatiske nervesystem på perifere organer (målorganene); det samme som antiadrenerge midler eller sympatikushemmere. Ordet sympatolytika ble brukt mer før enn nå. Det omfatter både midler som blokkerer reseptorene for noradrenalin (adrenerge reseptorer), henholdsvis alfa- og beta-reseptorene (alfablokkere og betablokkere), og midler som hemmer frisettingen av noradrenalin fra nerveterminalene, f.eks. alfa-metyl-dopa og klonidin. De viktigste anvendelsesområdene for denne typen legemidler er høyt blodtrykk (hypertensjon) og ulike hjertesykdommer, spesielt angina pectoris og hjertearytmier. Se også det autonome nervesystem.