Transplantatnefropati, nyresvikt hos nyretransplanterte. Tilstanden oppstår etter minst 3 måneder, vanligvis etter år, og når akutt rejeksjon, medikamentskade eller annen årsak kan forklare nyresvikten. Transplantatnefropati mistenkes ved langsomt fall i nyrefunksjon samtidig med en gradvis økning i proteinuri og hypertensjon. Ved biopsi sees forandringer i karvegg, i glomeruli, i støttevev og i rørsystemet, og klassifiseres i Banff grad I–III etter alvorlighetsgrad. Årsaken er ikke klarlagt, sannsynligvis spiller både immunologiske, hemodynamiske og andre faktorer inn. Transplantatnefropati som årsak til dialysetrengende nyresvikt, utgjør en ikke ubetydelig del av pasienter i dialyse, dette skyldes at antall personer med transplantert nyre er økende.