Warfarin, syntetisk legemiddel som hemmer koagulasjonssystemet (blodlevringsmekanismen) ved å redusere syntesen av de K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X. Warfarin er det dominerende legemiddelet i bruk ved behov for langvarig antikoagulasjonsbehandling. Det blir også brukt som rottegift.