Føtalt kretsløp er kretsløpssystemet slik det fungerer hos fosteret før fødselen, det vil si gjennom navlekarene og utenom lungekarsengen.