Kimperioden er de to første ukene av fosterutviklingen, fra en eggcelle fra moren og en sædcelle fra faren smelter sammen i befruktningen til det befruktede egget fester seg i morens livmor.

Fosterutviklingen kan deles i tre perioder:

Mens eggcellen beveger seg videre gjennom egglederen, foregår det delinger av zygoten innenfor den opprinnelige eggcellens kapsel. Disse delingene fører til en celleklump bestående av stadig mindre celler.

Stadier i utviklingen

Morula

Når celleklumpen når frem til livmoren fire til fem dager etter befruktningen, har den stadig samme omfang som det ubefruktede egget (diameteren er knapt 0,1 millimeter). Under mikroskopet ligner klumpen med sine mange små celler et morbær (latin morula), og dette stadiet av utviklingen kalles derfor morulastadiet. Morulaen opptar næring fra sekretet i livmorens hulrom, og delingene fortsetter.

Blastocyst

Etter hvert utskilles det væske mellom cellene, slik at den kompakte celleklumpen omdannes til en blære, en blastocyst eller en kimblære, med en indre cellemasse som ligger i den ene enden av blærens væskefylte hulrom (delingshulen, blastocele eller blastula), og en vegg som består av et enkelt lag små celler.

Embryoblast

Den indre cellemassen betegnes embryoblasten (embryonalknuten, kimskiven). Av denne utvikles det egentlige fosteranlegget (embryoet), den indre fosterhinnen (amnion) og navlestrengen.

Blæreveggen betegnes trofoblasten (av gresk trofe, 'ernæring'), fordi den skal sørge for kimens ernæring og bidra til dannelse av morkaken (placenta). Den utvikler seg til den ytre fosterhinnen (chorion).

Seks–sju dager etter befruktningen blir blastocysten hengende i livmorslimhinnen og festes etter hvert bedre og dypere. Den teller nå mange hundre celler og er om lag 0,2 millimeter i diameter. Trofoblastcellene utskiller enzymer som bryter ned slimhinnen, og blastocysten forsvinner til slutt helt i slimhinnens bindevev. Denne innleiringen i slimhinnen kalles implantasjonen (eller nidasjonen).

Morkakens dannelse

Trofoblastcellene formerer seg livlig og danner et ytre lag av celler som flyter sammen til ett cytoplasma med mange kjerner. Fra dette laget, syncytiotrofoblasten, avgis hormonet (choriongonadotropin, hCG) som går over i blodet til moren og stimulerer eggstokkenes produksjon av østrogen og progesteron.

Disse to hormonene gjør livmorens slimhinne i stand til å ta imot det befruktede egget. De samme hormoner har også til oppgave å forhindre at ny menstruasjon inntrer, noe som ville ha fått det befruktede egget til å løsne. Dessuten ville grobunnen bli ødelagt. Den ventede menstruasjon uteblir altså. Det hender av og til normalt at det kommer en liten blødning trass i at befruktning har funnet sted, uten at dette behøver å bety noe som helst.

Syncytiotrofoblasten lager celletråder som er med på å feste blastocysten i livmorslimhinnen, og de vokser også inn i veggene til de små blodårene i slimhinnen. På den måten dannes en mengde blodfylte hulrom. Samtidig bekles trofoblasten innvendig med et lag bindevev og utvikler seg til den ytre fosterhinne. Bindevevet, som etter hvert forsynes med blodkar, vokser også ut i syncytiotrofoblastens celletråder, som kalles chorionvilli eller choriontotter.

Choriontottene dekker først hele overflaten, men forsvinner siden nesten eller helt fra den delen av chorion som hvelver seg ut mot livmorens hulrom. Til gjengjeld blir de tallrike og sterkt forgrenede på det partiet som vender innover i slimhinnen. Her utgjør de den delen av morkaken som dannes av fosteret. Livmorvev vokser inn i mellomrommene mellom dem, og choriontottene blir omgitt av morens blod, som strømmer ut av slimhinnens små arterier og ledes bort gjennom dens vener.

Utvekslingen av oksygen og karbondioksid, nærings- og avfallsstoffer mellom morens og fosterets blod i morkaken skjer gjennom tre vevslag (trofoblast, bindevev og fosterkapillærenes vegg), og det er ingen direkte forbindelse mellom morens og fosterets kretsløp.

Morkaken ferdigdannes først i løpet av fjerde graviditetsmåned. Sammen utgjør morkaken og fosteret en funksjonsenhet som kalles den føtoplacentale enhet.

Kimbladene

Samtidig som blastocysten trenger inn i slimhinnen, fortsetter celledelingen i den indre cellemassen. Den flates av til en nesten sirkelrund skive, kimskiven. Man kan nå skille mellom to cellelag:

  • ytre kimblad eller ektoderm: et lag av høye, sylindriske celler
  • indre kimblad eller endoderm: et lag av små, flate celler under ektoderm

Rundt to uker etter befruktningen dannes det mellomste kimbladet, mesoderm. Mesodermen bygges opp av celler fra det ytre kimblad. Disse vandrer inn mot kimskivens midtlinje og nedover for å bre seg ut mellom ytre og indre kimblad (se nedenfor).

Av de tre kimbladene utvikles alle fosterets organsystemer. Hvert kimblad yter sitt ganske bestemte bidrag, men i de fleste organene inngår elementer fra mer enn ett kimblad. Spesielt bidrar mesodermen, som danner bindevevet, til alle organene (unntatt øyets linse). I den følgende oversikten er de enkelte organene anført under det kimbladet som danner det funksjonelle vevet (parenkym), til forskjell fra organets støtte- og bindevev (mesenkym).

Fra ektodermen dannes

Fra mesodermen dannes

Fra endodermen dannes

Fosterhinnene

Dannelsen av den ytre fosterhinnen er omtalt ovenfor. Den indre fosterhinnen, amnion eller vannhinnen, anlegges i begynnelsen av andre uke, mens kimskiven ennå bare består av to kimblad. Øverst i ektodermen åpnes et hulrom, amnionhulen. Etter hvert som kimskiven forlenges, krummes og foldes til det rørformede embryoet, følger amnionhulen med, så den kommer til å omslutte hele embryoet. Dens vegg, amnion, bekles utvendig med et lag mesoderm (bindevev), som vokser ut fra det mellomste kimbladet og forener seg med den mesodermen som utgjør chorions indre lag. Amnionhulen fylles med væske og når etter hvert ut til chorion, og de to hinnene vokser sammen til en dobbeltvegget membran. Etter hvert som fosteret fyller ut hele livmorens hulrom, vokser denne membranen sammen med livmorslimhinnen overalt, slik at det fra slutten av tolvte svangerskapsuke bare er ett hulrom, amnionhulen, i livmoren.

I den væskefylte amnionhulen er fosteret beskyttet mot trykk og støt, og det kan bevege seg fritt, da det bare er forbundet med chorion ved navlesnoren. Under fødselen trenger amnion først frem i fødselsveien og brister som regel, slik at en del av amnionvæsken (fostervannet) tømmes ut. I sjeldne tilfeller kommer barnet til verden helt eller delvis dekket av fosterhinnene, og det sies da å være født «med seiershette».

Samtidig som amnionhulen dannes, åpnes et annet hulrom i det indre kimbladet. Dette hulrommet kalles den sekundære plommesekken eller bare plommesekken (den primære plommesekken er eggcellens næringsinnhold). Også plommesekken bekles utvendig med mesoderm, slik at hele embryoanlegget er innhyllet i et bindevev som forbinder det med chorion.

Hos fugle- og krypdyrfostre er plommesekken rik på plomme og er et uunnværlig næringsorgan, men hos mennesket og andre pattedyr har den særlig betydning som blod- og blodkardannende organ. Den er fylt med væske og er i fjerde uke langt større enn embryoet. Når amnionhulen utvides, klemmes den sammen og blir flatere, særlig på midten. Den øverste delen inngår i embryoets tarmanlegg, den nederste skrumper inn til en liten blære (navleblæren), og den trange forbindelsen mellom dem, plommesekkgangen, blir på denne måten en del av navlestrengen.

Navlestrengen

Navlestrengen dannes av den stilken av mesoderm som forbinder kimskivens bakerste ende med chorion. Ut i denne stilken vokser i andre uke et rør av entoderm. Dette kalles allantois. Røret utvikler seg hos eggleggende dyrs fostre til et åndings- og ekskresjonsorgan.

Hos pattedyrene får det bare betydning fordi det i den omgivende mesodermen dannes blodkar som forsyner chorion og choriontottene. Allantoiskarene kommer på den måten til å etablere forbindelsen mellom embryoets kretsløp og morkaken. Under embryoets vekst og krumning blir mesodermstilken med allantois ført over på buksiden, hvor den smelter sammen med plommesekkgangen til navlesnoren.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg