Kronprinsesse Märthas Institutt, opprinnelig spesialsykehus for behandling av poliomyelittskader, opprettet 1957. Ble overtatt av staten i 1965, for å drive vanlig ortopedisk virksomhet. Utviklet spesialkompetanse på ortopedisk kirurgi, særlig avansert håndkirurgi (se mikrokirurgi). Aktiviteten ble fra 1995 overført til det nye Rikshospitalet, Gaustad i Oslo. Kronprinsesse Märthas institutt ble en del av helseforetaket Oslo Universitetssykehus under regionhelseforetaket Sør-Øst fra 1. januar 2009.