PCB er en gruppe kunstig fremstilte organiske forbindelser.

Faktaboks

Etymologi

forkortelse for engelsk polychlorinated biphenyls

Også kjent som

polyklorerte bifenyler

PCB har blitt brukt som isolasjon i elektroteknisk utstyr. På grunn av de skadelige effektene på helse og miljø er det ikke lenger lov å bruke i Norge. PCB er en miljøgift.

Kjemi

PCB består av to sammenkoblede benzenringer (bifenyl) der to eller flere av hydrogenatomene i molekylet er erstattet med kloratomer.

Industrielle klorbifenylprodukter er flytende eller faste alt etter kloreringsgraden. De er svært bestandige, og bruken er basert på deres kjemiske stabilitet og fysikalske egenskaper.

Bruk

PCB har blitt brukt i ulike formål i industrien siden 1930-årene. PCB isolerer godt mot elektrisitet og varme, og forandres ikke selv ved temperaturer på flere hundre grader. Derfor ble disse stoffene tidligere brukt til isolasjon i transformatorer og annet elektroteknisk utstyr, og i hydrauliske væsker. PCB er dessuten brukt som bestanddel i fugemasser, malinger, lim og smøremidler, blant annet i bygningsdeler og isolerglass.

Brann i transformatorer med PCB kan føre til utslipp av helseskadelige gasser som følge av varmespalting av PCB.

Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980. Bruk og avfallshåndtering av PCB er nå underlagt strenge restriksjoner i de fleste land.

Miljørisiko

PCB brytes langsomt ned i naturen og har derfor lang oppholdstid i miljøet. Det har i dag nærmest global spredning i luft, vann og sedimenter og er blant annet funnet i høye konsentrasjoner i Arktis.

PCB er tungt løselig i vann, men løselig i fett, og går derfor lett inn i næringskjeden. Den blir oppkonsentrert i organismer høyt oppe i næringspyramiden, for eksempel rovdyr, rovfugler og mennesker. PCB kan overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til foster og via morsmelk. PCB har blitt funnet hos sjøfugl og pattedyr i polarområdene, og slike indikatorer følges nøye opp av det internasjonale samfunn.

PCB er blitt spredt til miljøet ved at produkter og materialer som inneholder PCB har blitt kastet eller behandlet på måter som gir utslipp til miljøet. Det tilføres også naturen gjennom langtransportert forurensning som spres via luft- og havstrømmer.

Helseeffekter

Dyr

Akutt giftvirkning på de fleste pattedyr er lav, men den er høy på organismer som lever i havet. PCB antas å ha kroniske giftvirkninger på både vann- og landlevende organismer, selv i små konsentrasjoner. Reproduksjonsforstyrrelser er dokumentert hos sjøpattedyr, og atferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og skader på arvestoffet er blant dokumenterte virkninger hos andre dyr.

PCB-holdige oljer opphopes i fettvev og kan gi virkninger som ligner det kvinnelige kjønnshormonet østrogen (se hormonhermere). Det kan derved skade reproduksjonen både hos mennesker, andre pattedyr og fisk.

Mennesker

Har en gravid kvinne inntatt mye PCB, kan barnet være forgiftet allerede ved fødselen. Det kan ha lav fødselsvekt, gulaktig misfarging av huden og sannsynligvis foreligger det også risiko for misdannelser og fosterdød. PCB overføres også til barnet gjennom morsmelken.

PCB hoper seg opp i leveren og kan føre til leverskade.

Hudforandringer er vanlig ved langvarig påvirkning av PCB og viser seg som kviser i ansiktet, kalt klorakne. Dette kan i uttalte tilfeller følges av brunlig misfarging av huden og hevelser, samt synsforstyrrelser og en brennende følelse i øyeregionen. Langtidseffekter på mennesker er dårlig dokumentert, men dyreforsøk har vist at PCB er kreftfremkallende. Det foreligger mistanke om økt risiko for leverkreft og ondartet føflekkreft i huden uten at dette er sikkert bekreftet.

De alvorligste dokumenterte forgiftningene opptrådte i Japan i 1960-årene som følge av bruk av PCB-forurenset risolje.

Forurensningsrisiko i Norge

I sterkt forurensede områder er det enkelte matsorter som bør unngås, for eksempel feit fisk, og særlig leveren. Det finnes forhøyede nivåer i norske farvann av PCB i fisk (for eksempel røye og torsk), spesielt i forbindelse med steder for industriutslipp, men forurensninger antas også å komme med havstrømmene. Risikoen for skade på grunn av PCB i Norge ansees som liten, men hensyn må tas spesielt i enkelte yrker som arbeider med elektriske transformatorer som fortsatt kan inneholde PCB.

Selv om det er bekymring over tendensen til økning i PCB i fettvev, er fare for skadevirkninger på mennesker hovedsakelig til stede ved akutte uhell. Miljøvernmyndighetene i Norge har laget en handlingsplan for å redusere ny tilførsel av PCB.

Regulering

PCB og PCB-holdige produkter er spesialavfall og må destrueres i spesielle anlegg. I Norge er all ny bruk av PCB og PCB-holdige produkter forbudt.

Historikk

En gruppe stoffer som er i nær slekt med PCB, polybromerte bifenyler (PBB), var årsak til en av 1970-årenes større forurensningsulykker. I Michigan i USA ble noen kuer fôret med PBB fra en sekk som ved slurv fra fabrikantens side var blitt merket som kraftfôr. Kadavrene kunne verken brennes eller graves ned på stedet fordi risikoen for spredning av giften var for stor. Jorden på den gården der ulykken skjedde, kunne ikke brukes på mange år.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Eirik Degnes Neerland

Foreslår å endre bildet. Det viser et "printed circuit board" som også forkortes til PCB. Det kan gi inntrykk av at elektronikk har PCB i seg, når man i større grad mener elektroteknisk utstyr (som artikkelen nøyaktig omtaler det). Et bildesøk på nett etter PCB kan feilaktig gi dette inntrykket.

svarte Guro Djupvik

Hei, Eirik.
Jeg sletter bildet inntil videre, for å unngå forvirring.
Takk for innspillet!
Vennlig hilsen Guro i redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg