lungebetennelse forårsaket av mikroorganismen Pneumocystis jiroveci.

Pasienter med PCP blir ofte over en viss tid tunge i pusten med rask respirasjonsfrekvens. I tillegg har de fleste tørrhoste og noe feber. Røntgenbildet av lungene er ofte nokså karakteristisk, men for å stille sikker PCP-diagnose må P. jiroveci påvises i bronkialsekret.

Det viktigste medikamentet i behandlingen er trimetoprim-sulfa, som må brukes i høye doser over lang tid.

De fleste tilfellene av PCP har siden 1985 forekommet hos aids-pasienter. PCP var de første årene av hiv-epidemien den viktigste, alvorlige opportunistiske infeksjonen som rammet disse pasientene, og også en viktig dødsårsak. I dag er PCP et langt mindre problem i denne pasientgruppen, fordi man har fått langt bedre hiv-behandling, og fordi man gir hiv-pasienter med immunsvikt, og som risikerer å få PCP, forebyggende medikamenter, vanligvis trimetoprim-sulfa. PCP forekommer også hos pasienter som er behandlet med cytostatika, inklusive pasienter som har gjennomgått transplantasjoner.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.