RAST

Artikkelstart

RAST er ei forkorting for radio allergo sorbent test. Testen vart tidlegare brukt i allergidiagnostikken for å påvise og måle mengda av immunglobulin E (IgE) mot spesifikke allergen i serum. Nyare metodar har dei seinare åra erstatta RAST. Nemninga RAST vart ein periode nytta i medisinsk fagspråk nærast i same meining som spesifikt IgE. Føremålet med testen var å finne ut om pasienten var sensibilisert mot eit bestemt allergen, for å få styrka eller svekka ein klinisk begrunna mistanke om allergi mot dette allergenet.

Faktaboks

Etymologi

Forkortelse for radio allergo sorbent test.

RAST-teknikken vart teken i bruk i 1974, og er i hovedsak blitt erstatta av nyare, liknande testsystem der ein mellom anna nyttar fluorescens i staden for radioaktivitet som RAST var basert på. Ein svært vanleg nyare test er ImmunoCAP.

Verkemåte

I blodet til ein pasient som er allergisk mot for eksempel bjørkepollen vil det vere IgE-antistoff retta mot bjørkepollen. Når blodprøva (serumet) frå pasienten skulle analyserast med RAST, tilsette ein serum til eit RAST-reagens som inneheldt allergen frå bjørkepollen. Dei IgE-antistoffa i pasientens serum som var retta mot bjørkepollen, ville då binde seg til bjørkepollenallergena i RAST-reagenset. Mengda IgE-antistoff som var blitt bundne til reagenset, vart så målt med ein svært følsom og spesifikk radioimmunoassayteknikk. Utslaget i målinga, det vil seie mengda radioaktivitet, svara då til mengda av bjørkepollen-spesifikke IgE-antistoff i pasienten sitt serum. Serum frå ein person utan allergisk sensibilisering mot bjørkepollen ville ikkje ha IgE-molekyl som batt seg til bjørkepollenallergena i RAST-reagenset, og ville derfor ikkje gi utslag. Ei stor ulempe med RAST-testen var bruken av radioaktivitet for å måle mengda IgE.

RAST-klassar

Ved RAST var det ikkje råd å gje ein nøyaktig konsentrasjon av spesifikt IgE, målinga var semikvantitativ. Resultatet vart derfor gitt som RAST-klassar, på ein skala frå 0 (ikkje påvisbare IgE antistoff) til 6 (svært høg konsentrasjon av antistoff). Med nyare metodar gir ein svaret kvantitativt som kU/L (kilounits per liter). I pasientjournalar frå før omlag 2013 kan ein finne resultatet frå måling av spesifikt IgE gitt som RAST-klasse. Tilhøvet mellom RAST-klasse og konsentrasjon målt i kU/L er slik:

RAST-klasse 0 – < 0,35 kU/L; RAST-klasse 1 – 0,35 – 0,7 kU/L; RAST-klasse 2 – 0,7 – 3,5 kU/L; RAST-klasse 3 – 3,5 – 17,5 kU/L; RAST-klasse 4 – 17,5 – 50 kU/L; RAST-klasse 5 – 50 – 100 kU/L; RAST-klasse 6 – > 100 kU/L

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg