RIST, metode til å måle konsentrasjonen av immunglobulin E (IgE) i blodserum. Mengden av IgE øker ved atopi og flere allergiske sykdommer. RAST (radioallergosorbent test) er en lignende teknikk hvor man kan måle konsentrasjonen av IgE-antistoffer som reagerer med spesielle allergener. Metodene er viktige ved laboratoriemessig utredning av allergi.