Partikler kan være i suspensjon (oppslemming) i en væske når de kan bevege seg fritt i forhold til hverandre i væsken. Hvis partiklene bindes sammen slik at de ikke lenger kan bevege seg fritt, faller de ut av suspensjonen som synlige flak eller klumper. Dette fenomenet kalles agglutinasjon. 

Agglutinasjon er en vanlig brukt metode i medisinsk laboratoriediagnostikk, for eksempel i forbindelse med blodoverføring eller diagnostikk innen mikrobiologi.

Ved å se om en gitt løsning av antistoffer mot strukturer (antigener) på erytrocytters (røde blodlegemers) overflate agglutinerer erytrocytter som er i suspensjon, kan man bestemme antistoffenes spesifisitet hvis strukturene på erytrocyttene er kjent, eller hvilke av flere alternative strukturer (blodtyper) som finnes på overflaten av erytrocyttene.

Før transfusjon av erytrocytter skal pasientens og blodgiverens blodtyper være bestemt ved agglutinasjon med kjente antistoffer (blodtyping), og det skal være vist at pasientens plasma ikke agglutinerer giverens erytrocytter. Da inneholder ikke pasientens plasma antistoffer som kan reagere med de transfunderte erytrocyttene og starte en transfusjonsreaksjon.  Disse undersøkelsene kalles pretransfusjonsprøve.

Blodtyping og antistoffundersøkelse med agglutinasjon er også viktig for å forebygge, påvise og eventuelt behandle en tilstand hos gravide der mor er blitt immunisert mot blodtypeantigen på fosterets erytrocytter. Dette kan noen ganger være en farlig tilstand fordi fosterets erytrocytter blir brutt ned som følge av at antistoffene bindes til erytrocyttene i fosteret og blir brutt ned. Fosteret eller den nyfødte kan da få alvorlig anemi. Dette kalles hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt.

Plasma kan inneholde antistoffer som kan binde sammen og agglutinere bakterier. Slike antistoffer kan opptre under visse infeksjoner, for eksemple tyfoidfeber, og kan da agglutinere bakterier av samme art som de som fremkalte infeksjonen, altså tyfoidfeberbakterier, men ikke andre bakterier.

I medisinsk mikrobiologi er agglutinasjon et verdifullt diagnostisk hjelpemiddel som kan brukes til

  1. Å finne ut om en person har en gitt infeksjonssykdom ved å undersøke om han har dannet antistoffer som agglutinerer den tilsvarende bakterie (f.eks. tyfoidfeberbakterier),
  2. Å identifisere bakterier ved å undersøke om de blir agglutinert av agglutininer rettet mot kjente bakterier.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.