Amantadin, legemiddel som har vært brukt i behandlingen av Parkinsons sykdom.