Avhengig personlighetsforstyrrelse er en personlighetsforstyrrelse der man strever med egen selvstendighet og derfor lett underkaster seg og overlater ansvar til andre.

Diagnostisk kategori

Avhengig personlighetsforstyrrelse er en diagnostisk kategori i diagnosesystemene DSM-5 og ICD-10 (WHO). Som andre personlighetsforstyrrelser er ikke avhengig personlighetsforstyrrelse noen sykdom i tradisjonell forstand. Avhengige personlighetstrekk er noe folk kan ha mer eller mindre av.

Diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse krever at personen tydelig har minst fem av de kjennetegnene som er nevnt nedenfor, og at dette medfører vesentlige plager og funksjonssvikt for vedkommende. En diagnostisk vurdering krever et spesialisert personlighetsintervju (SCID-5) utført av kompetent psykolog eller psykiater.

Forekomst

Forekomsten i befolkningen er på mellom 1 og 1,5 prosent, og personlighetstypen forkommer hyppigere hos kvinner enn hos menn. Som ved andre personlighetsforstyrrelser handler det om en kombinasjon av genetisk disposisjon i tillegg til oppvekstvilkår.

Kjennetegn

Typiske kjennetegn (diagnostiske kriterier) er at personen

  • har vansker med å ta dagligdagse avgjørelser
  • trenger andre til å ta ansvar for de fleste vesentlige områder av livet
  • har vansker med å gi uttrykk for uenighet med andre
  • har vansker med å sette i gang prosjekter på egen hånd
  • går ekstremt langt for å oppnå hjelp og støtte fra andre
  • føler seg uvel og hjelpeløs alene
  • søker fort etter nytt forhold for å få omsorg og støtte når et nært forhold tar slutt
  • er urealistisk opptatt av frykt for å bli forlatt og måtte ta vare på seg selv

Temperament, følelser og tilknytning

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse er beskjedne og underkastende (skårer lavt på sosial dominans) og strever med selvhevdelse. De er overdrevent fryktsomme, har mye separasjonsangst og vansker med å akseptere og uttrykke sinne. De har gjerne et overinvolvert tilknytningsmønster med dårlige grenser mellom seg selv og tilknytningspersoner.

Behandling

Personer med avhengig personlighetsforstyrrelse kommer gjerne i kontakt med helsevesenet på grunn av ledsagende symptomer som angst og depresjon. Mange vil derfor forsøke spesifikk angst- og depresjonsbehandling først. Ved psykoterapi kan en støte på det problem at vedkommende har blandet motivasjon for endring. Terapien vil derfor handle mye om kampen mellom de kreftene i vedkommende som vil vokse opp og bli selvstendig og de kreftene som fortsatt finner det best å overlate ansvar til andre.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Karterud, S., Urnes, Ø. & Wilberg, T. (2017). Personlighetspsykiatri. Oslo: Gyldendal.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg