Bloddoping er tilførsel av blod, eget eller fra en annen, med den hensikt å bedre den fysiske prestasjonsevne, det vil si bedre den aerobe kapasitet. Se doping.