Bukspyttkjertelsvikt, redusert eller opphevet funksjon i bukspyttkjertelen. Kjertelens viktigste oppgave er å produsere og skille ut fordøyelsesenzymer som bidrar til å bryte ned føden til næringsstoffer som kan suges opp av tarmen, særlig amylase og lipase, som bl.a. er viktige for oppsugningen av fett. Ved kjertelsvikt kan denne funksjonen opphøre. Dette kan medføre diaré, pga. de stoffene som forblir i tarmen uten å suges opp. Disse vil isteden trekke til seg vann fra tarmveggen slik at avføringen blir løs. Avføringen inneholder også ofte mye fett, som gir en spesiell type lysegrå/gul, skummende avføring som flyter på vannet. Den manglende oppsugingen av næringsstoffer kan også føre til vekttap og mangelsykdommer.