Colestipol, se kolestipol, kolesterolsenkende midler.